اکسترودر

ماشین بستنی حصیری رباتی II

ماشین بستنی حصیری رباتی II

 مجهز به دو سیستم نان گذار دوار، مجهز به دو سیستم برش بستنی، مجهز به دو سیستم رباتیک با 6عدد GRIPPER پنوماتیک که طی  دو حرکت

 ماشین بستنی قیفی ، حصیری رباتی

ماشین بستنی قیفی ، حصیری رباتی

مجهز به دو سیستم نان گذار دوار جهت بستنی حصیری،  مجهز به یک سیستم برش بستنی حصیری،  مجهز به یک سیستم نان گذار اتوماتیک بستنی قیفی ، مجهز به دو سیستم رباتیک با 6عدد GRIPPER پنوماتیک که طی  دو حرکت) حرکت اول هم جهت حرکت سینی ها و حرکت دوم عمود بر آن( که این اعمال دقیق توسط دو سرو موتور و درایوهای آن کنترل و بستنی کاملاً بهداشتی وارد مدار بسته بندی میشود.

ماشین بستنی با روکش میوه ایی

ماشین بستنی با روکش میوه ایی

سیستم برش اتوماتیک  ،چوب زن اتوماتیک، گیره های مربوطه با شاسی و زنجیر از جنس استنلس استیل ، مخازن کنستانتره میوه و گاز نیتروژن جهت روکش میوه ای بستنی ، بسته بندی تک خط با روکش تمام استیل دارای

INVERTER(OMRON)

وسیستم COLOR MARK OPTIC تحت کنترل  MKS